Meiltä apua arkieloon

Tavoitteemme

Me haluamme, että jokainen ikääntynyt voisi elää Omanoloista arkeaan. Ikääntyminen tai kasvanut tarve ulkopuoliselle avulle ei saa olla este oman elämänsä elämiselle omannäköisesti. Vapaaehtoisemme on koulutettu olemaan ikääntyneen tukena omanoloisen arjen mahdollistamisessa. Vain ikääntynyt itse voi olla asiantuntija omissa asioissaan ja vapaaehtoinen kulkee hetken aikaa rinnalla, jotta ikääntyneellä tämä mahdollistuisi.

Monipuolista apua

Se, mitä apua arkieloon tarvitsee, voi vaihdella suuresti. Avuntarve voi olla selkeä, vaikkapa kaveri vanhan harrastuksen aloittamiseen. Tai vielä hahmottumaton ajatus, että jotakin apua varmaan tarvitsisi, mutta ei tiedä mitä. Tällöin vapaaehtoisen kanssa voi peilata ajatuksia tilanteesta.

Kelle apu on suunnattu?

Pääkohderyhmä ikääntyneissä ovat ne henkilöt, jotka ovat vaikka käyneet palvelutarpeen arvioinnissa, mutta saaneet sieltä kielteisen päätöksen. Meihin voi mielellään ottaa yhteyttä muutoinkin, edellytys vapaaehtoisavulle ei ole käyty palvelutarpeen arviointi. Mikäli ikääntynyt itse, läheinen tai muu taho miettii, hyötyisikö ikääntynyt vapaaehtoisen avusta, kannattaa ilman muuta olla meihin yhteydessä! Toimimme yhteistyössä monien Päijät-Hämeen toimijoiden kanssa, joten pystymme tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin. Pääasia on, ettei kukaan jää ajatuksiensa kanssa yksin.

Jätä yhteystietosi

  omanoloinen_hakemus

  Mikä se palvelutarpeen arviointi sitten on?

  “Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään ja arvioidaan ikääntyneen kokonaistilannetta. Asiakasohjaaja tarjoaa oman asiantuntemuksensa asiakkaan käyttöön auttamalla jäsentämään asiakkaan tilannetta ja suuntaamalla katsetta eteenpäin – miten ilmenneisiin palvelutarpeisiin olisi mahdollista vastata, huomioimalla yksityisen, kolmannen sektorin sekä kunnallisen palvelutarjonnan. Lähtökohtana on asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan ja hänen valintansa tilanteen ratkaisemiseksi (Phhyky).”

  “Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan (Phhyky).”

  Omanoloinen Arkielo -hanke pyrkii vapaaehtoisten avulla jatkamaan tätä oman tilanteen jäsentämistä, katseen eteenpäin suuntaamista ja tukea – ajan kanssa, rauhassa ikääntyneen kotona ja konkreettisena tukena muutaman kuukauden ajan. Vapaaehtoisen kanssa ikääntynyt voi uudelleen ja uudelleen pohtia tilannettaan ja kartoittaa vaihtoehtoja.

  Vapaaehtoisilla on kattavan koulutuksen ja jatkuvan lisäkoulutuksen lisäksi koko ajan hankkeen työntekijän tuki. Tämän koemme erityisen tärkeäksi, koska ikääntyneillä saattaa olla monenlaisia tarpeita, joihin ei löydy vastausta helposti tai kokonaistilanne saattaa olla haastava. Työntekijä mahdollistaa vapaaehtoisen toiminnan huolehtimalla ammatillista osaamista vaativista asioista.