Tietoa toiminnasta

 

Omanoloinen Arkielo on STEAn rahoittama toiminta. Alueena on koko Päijät-Häme.

Tärkein kohderyhmämme ovat ne ikääntyneet, jotka ovat julkisten palvelujen ja muunlaisen hanketoiminnan väliinputoajia.

Hankkeen taustaa

Hankkeen taustalla oleva yhdistys Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry vastasi vuoden 2019 loppuun asti päijäthämäläisten ikääntyneiden palveluneuvonnasta. PalveluSantran neuvonta oli aitiopaikka maakunnan ikäihmisten elämään, sen iloihin ja suruihin. Meille tuli tutuksi ilmiö, jossa ikääntynyt oli liian hyväkuntoinen julkisen kotihoidon piiriin, mutta syystä tai toisesta itsenäinen apujen hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta tai kolmannelta sektorilta oli haasteellista, puhumattakaan sosiaalisten suhteiden ja osallisuuden kokemuksesta. Pieni yhdistyksemme tarttui tuumasta toimeen ja keräsimme systemaattisesti lukuja päivittäin kohtaamamme ilmiön taustalta. Tältä se näytti keväällä 2019:

 • Kotona ilman palveluita asui 80% yli 75-vuotiaista (tilanne 1.4.2019)
 • PalveluSantran neuvonnassa oli 22 342 asiakkuutta kevään 2018 ja 2019 välillä

-> 5% asiakkuuksista johti suoraan palvelutarpeen arviointiin

 • Asiakasohjaus Siirissä palvelutarpeenarviointeja tehtiin 5514 kpl kevään 2018 ja 2019 välillä

-> n. 40% johti palvelujen aloitukseen

-> n. 60 % eli 3300 ikääntynyttä jäi julkisten palvelujen ulkopuolelle

Tämä reilun 3000:n ikääntyneen joukko oli sellainen, jossa on monen kuntoisia ihmisiä, osalla tiiviit turvaverkot, osa aivan yksin. Koimme, että meillä on osaamista ja aitoa halua toimia jollakin lailla heidän hyväkseen. Näin syntyi idea vapaaehtoistoiminnasta, jossa voisimme auttaa niitä ikääntyneitä, jotka tarvitsevat tsempparia ja rinnalla kulkijaa hetkeksi aikaa elämässään. Kyse voi olla tukena olemisesta yksityisiä palveluja hankkiessa, osallisuuden mahdollistamisesta menemällä yhdessä harrastuksiin tai muihin aktiviteetteihin, mukavasta rupatteluhetkestä keittiön pöydän ääressä. Pääasia, että ikääntyneet saavat elää Omanoloista Arkea, jossa vapaaehtoinen toimii tukena ja mahdollistajana. Vastaavasti toivomme vapaaehtoisten pääsevän tekemään Omanoloista Vapaaehtoistyötä.

Olemmekin kovin iloisia, että myös STEAssa nähtiin tarve tällaiselle toiminnalle ja saimme toiminnalle Ak avustuksen.

Veteraanikummitoiminnan jalanjäljissä

Hankkeemme on samalla jatkumoa Veteraanikummitoiminnalle, joka saanut vakiintuneen toimijan roolin Päijät-Hämeessä. Veteraanitoiminnassa on tällä hetkellä noin 80 veteraania, sotainvalidia tai heidän leskeään ja saman verran vapaaehtoisia. Veteraanien joukko vähenee koko ajan ja heidän kanssaan olevat vapaaehtoiset ovat sitoutuneita, tiedonhaluisia ja aktiivisia. Haluammekin tarjota myös heille mahdollisuuden jatkaa vapaaehtoistoimintaa Omanoloisessa Arkielossa. Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset ovat kiinnostuneita ikääntyneiden palveluista ja ovat innokkaita pitämään itsensä ”aallon harjalla”. Tarjoammekin vapaaehtoisille kattavan peruskoulutuksen lisäksi jatkuvasti mm. runsaasti tietoa ikäihmisten ja tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin paikkoihin. Veteraanikummitoiminnasta otamme edellisen lisäksi tärkeänä näkökulmana virkistystoiminnan ja leppoisan porukkahengen.

Toiminnan tavoitteet:

 1. Ikääntyvien tietoisuus palveluista ja heille tarjotusta tuesta lisääntyy
 2. Koettu yksinäisyys vähenee
 3. Veteraanikummitoiminnan loppuunsaattaminen
 4. Valmiiksi koulutetun vapaaehtoisresurssin osaamisen hyödyntäminen toimintaan, jota yhteiskunta ei voi toteuttaa
 5. Mielekkäiden vapaaehtoistehtävien tarjoaminen miehille
 6. Ikääntyvien elämänpiirissä vaikuttavien toimijoiden verkoston säilyttäminen ja vahvistaminen
omanoloinen_etusivu3

Yhteistyökumppanit

Yksin emme tietenkään tähän kaikkeen pysty. Olemmekin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa olleet yhteydessä yhteistyökumppaneihimme, joiden kanssa voimme mahdollistaa ikääntyneille omalta osaltamme mahdollisimman hyvää arkea. Yhteistyömme voi koostua asiakkaiden ohjautumiseen vapaaehtoistoiminamme pariin, vapaaehtoiskokelaiden ohjautumista meille, asiantuntijaosaamisen vaihtoa, yhteisiä tapahtumia…

 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue – asiakasohjaus
 • Ikääntyvien palveluneuvonta
 • Päijät-Hämeen kunnat
 • Avainsäätiö
 • Lahden diakoniasäätiö
 • Lahden Lähimmäispalvelu ry
 • Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry
 • Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry