Kuntokummi

Kuntokummi-hanke

Kuntokummi-hankkeessa pilotoidaan Kuntokummitoimintaa Omanoloinen Arkielo -toiminnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasohjauksen terveysliikunnan yhteistyönä. Toimintaan voi ohjautua ikääntyneitä myös kuntien liikuntaneuvonnan sekä muiden yhdistyksen yhteistyötahojen toimesta. Ikääntyneet voivat tarpeen mukaan osallistua myös muuhun vapaaehtoistoimintaan. Toiminnan esikuvana on Turun Vanhustentukiyhdistyksen STEA-rahoitteinen Kuntoilukummihanke, mutta toiminta on mukautettu päijäthämäläisiin tarpeisiin.

Toiminnan kohderyhmät

Kohderyhmänä on kotona asuvat ikääntyvät, joiden elämänpiiri uhkaa kaventua liikkumisen vaivalloisuuden vuoksi. Lisäksi tavoitteena on tarjota vapaaehtoisille uudenlaisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia.

Toiminta

Kuntokummitoiminta perustuu liikunta- tai terveysalan ammattilaisen tekemään n. 4 kuukauden liikkumisohjelmaan. Ohjelma sisältää ikääntyneen omatoimisesti toteutettavaa liikuntaa. Ikääntynyt luo yhdessä ammattilaisen kanssa tavoitteet, joiden toteutumista seurataan sovitun jakson päätyttyä.

Vapaaehtoisen kuntokummin rooli on toimia ikääntyvän kannustajana ja tukena. Hän ei ole henkilökohtainen avustaja eikä vastaa ikääntyvän toiminnasta. Kummi seuraa ikääntyneen toimintaa ja tarvittaessa ohjaa ottamaan yhteyttä ohjelman laatineeseen ammattilaiseen tai hankkeen työntekijään.

Kuntokummit koulutetaan tehtäviinsä. Vapaaehtoistoiminnan perusteiden lisäksi koulutukseen sisältyy toiminnan kannalta olennaisia osioita. Koulutus toteutetaan yhdessä hyvinvointialueen ja paikallisesti kuntien kanssa. Vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuus lisäkoulutukseen ja työnohjauksellisiin vertaiskeskusteluihin Omanoloinen Arkielo -toiminnassa kehitettyjen mallien mukaan.