Kuntokummi-hanke

Kuntokummi-hankkeessa pilotoidaan Kuntokummitoimintaa Omanoloinen Arkielo -toiminnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasohjauksen terveysliikunnan yhteistyönä. Toimintaan voi ohjautua ikääntyneitä myös kuntien liikuntaneuvonnan sekä muiden yhdistyksen yhteistyötahojen toimesta. Ikääntyneet voivat tarpeen mukaan osallistua myös muuhun vapaaehtoistoimintaan.

kuntokummi

Toiminnan kohderyhmät

Kohderyhmänä on kotona asuvat ikääntyvät, joiden elämänpiiri uhkaa kaventua liikkumisen vaivalloisuuden vuoksi joko mielenkunnon tai kehon kunnon heikennyttyä. Lisäksi tavoitteena on tarjota vapaaehtoisille uudenlaisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia.

Toiminta

Kuntokummitoiminta perustuu liikunta- tai terveysalan ammattilaisen tekemään n. 4 kuukauden liikkumisohjelmaan. Ohjelman voi tehdä terveysliikuntakoordinaattori, liikuntaneuvoja tai hankkeen työntekijä. Ohjelma sisältää omatoimisesti toteutettavaa liikkumista. Ikääntynyt luo yhdessä ammattilaisen kanssa tavoitteet, joiden toteutumista seurataan sovitun jakson päätyttyä.

Vapaaehtoisen kuntokummin rooli on toimia ikääntyvän kannustajana ja tukena. Hän ei ole henkilökohtainen avustaja eikä vastaa ikääntyvän toiminnasta. Kummi seuraa ikääntyneen toimintaa ja tarvittaessa ohjaa ottamaan yhteyttä ohjelman laatineeseen ammattilaiseen tai hankkeen työntekijään.

Kuntokummit koulutetaan tehtäviinsä. Vapaaehtoistoiminnan perusteiden lisäksi koulutukseen sisältyy toiminnan kannalta olennaisia osioita. Koulutus toteutetaan yhdessä hyvinvointialueen ja paikallisesti kuntien kanssa. Vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuus lisäkoulutukseen ja työnohjauksellisiin vertaiskeskusteluihin Omanoloinen Arkielo -toiminnassa kehitettyjen mallien mukaan.

Miten saan kuntokummin?

Kuntokummin saa, kun soittaa numeroon 044 4939712 (ti, pe) tai 044 7590933 (ma, pe) tai keskiviikkoisin 9-12 numeroon 03 818 5555. Myös omainen, ystävä tai asiakasohjaaja voi soittaa, mutta yhteydenottoon on oltava aina ikääntyneen lupa.

Kuntokummikoordinaattori tekee kotikäynnin, jonka tarkoituksena on selvittää, tarjoammeko sellaista toimintaa, jota ikääntynyt tarvitsee. Mikäli kuntokummitoiminta päätetään alkaa, sovitaan kummin ja ikääntyneen ensikäynti. Ensikäynnillä hankkeen työntekijä on mukana ja käynnin aikana kirjataan ikääntyneen liikkumistavoite.

Miten ryhdyn kuntokummiksi?

Kuntokummiksi ovat tervetulleita kaikki, joilla on aikaa ja tahtoa tukea ikääntyneiden liikkumista. Kummitoiminta ei vaadi erityistaitoja, tavallisen ihmisen taidot riittävät.

Kuntokumminimitystä voi käyttää vain, jos on osallistunut kuntokummikoulutukseen. Yhdistys järjestää koulutuksia järjestetään säännöllisesti tarpeen mukaan. Koulutus on kaksiosainen. Ensimmäinen osa keskittyy vapaaehtoistyön perusteisiin. Toinen osa sisältää Kuntokummitoimintaa tukevaa sisältöä. Jos kuntokummiksi haluava on jo suorittanut vapaaehtoistyön perusteet, voi hän osallistua vain kuntokummikoulutuksen toiseen osaan.

Ennen kuntokummiksi ryhtymistä jokainen kummi haastatellaan. Haastattelun tarkoituksena on tutustua kummiin, jotta koordinaattori pystyy yhdistämään sopivan kummi-ikääntynyt parin.

Lähetä meille viesti